Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie posiada wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami norm:

 • PN-EN ISO 9001:2008 Systemy zarządzania jakością,
 • PN-EN ISO 14001:2004 Systemy zarządzania środowiskowego,
 • PN-N 18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Wszystkie certyfikaty są ważne do 5 kwietnia 2018 roku.

Jednostką certyfikacyjną, która udzieliła rekomendacji a następnie przyznała certyfikaty jest Det Norske Veritas Germanischer Lloyd (DNV GL).

W grudniu 2016 roku planowana jest procedura „przejścia” na wymagania norm:

 • PN-EN ISO 9001:2015 Systemy zarządzania jakością,
 • PN-EN ISO 14001:2015 Systemy zarządzania środowiskowego,

W związku z wdrożeniem i certyfikowaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania od 2009 r. w Centrum Onkologii utworzono w strukturze organizacyjnej komórkę organizacyjną, aktualnie o nazwie Dział ds. Systemów Zarządzania (DSZ).

Do zadań DSZ należy między innymi:

 1. Koordynowanie i nadzorowanie spraw w zakresie wdrożonego i utrzymywanego Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) w Centrum Onkologii w Warszawie.
 2. Organizowanie i koordynowanie prac liderów procesów ZSZ.
 3. Przygotowanie planów, nadzorowanie realizacji auditów wewnętrznych ZSZ oraz inicjowanie auditów doraźnych jak również współudział przy planowaniu auditów klinicznych.
 4. Monitorowanie statusu i weryfikacja skuteczności podjętych działań korygujących.
 5. Nadzorowanie dokumentacji ZSZ i wprowadzanych w niej zmian. Do dnia dzisiejszego wydano ponad tysiąc dokumentów Zintegrowanego Systemu Zarządzania (procedury, instrukcje, standardy, księgi). Prowadzenie elektronicznego rejestru wydanych dokumentów wraz z formularzami i załącznikami.
 6. Monitorowanie zmian w normach odniesienia dotyczących ZSZ.
 7. Współpraca z jednostkami certyfikacyjnymi i akredytacyjnymi oraz innymi zainteresowanymi stronami w zakresie wdrożonego ZSZ.

Zgodnie z wymaganiami prawnymi Zakład Fizyki Medycznej Centrum Onkologii w Warszawie posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Wzorcującego Nr AP 155 ważny do 27 maja 2018 r. oraz Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1499 ważny do 8 kwietnia 2018 r. Oba Certyfikaty zostały przyznane po spełnieniu wymagań akredytacyjnych przez Polskie Centrum Akredytacji.

Pliki do pobrania